นโยบายการเป็นเพเซอร์ของมูมอล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง